+420 608 708 099
general terms and conditions

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky AFIT fitness centrum (dále jen „fitness centrum“) je provozováno na základě živnostenského oprávnění poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness, spinningu a kondičního posilování, a to v Brně, Táborská 157, 615 00. Provozovatelem je AFIT s.r.o., IČO: 08940398 a odpovědným vedoucím je Mgr. Jaroslav Holánek. Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného nebo permanentky včetně služeb týkajících se partnerských benefitních společností.

1. Permanentkou se rozumí:

* permanentka s uloženým depozitem na jednotlivé vstupy, přenosná

* permanentka na 5 vstupů s platností 2 měsíce, přenosná

* permanentka na 10 vstupů s platností 3 měsíce, přenosná

* permanentka do posilovny měsíční nepřenosná

* permanentka do posilovny čtvrtletní nepřenosná

2. Platnost permanentky se počítá ode dne jejího zakoupení.

3. Nákupem jakéhokoli vstupu či permanentky návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a provozním řádem a potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena.

4. Permanentky nelze prodlužovat, je nutné vyčerpat vstupy, případně depozit v době platnosti. V případě, že depozit nebo vstupy nejsou vyčerpány, nemá návštěvník nárok na jakoukoli kompenzaci. Finanční prostředky za zakoupené služby nevracíme.

5. Nelze kombinovat studentské a seniorské permanentky se standardní cenou permanentky. Studenti jsou povinni prokázat, že studují denní studium a nedovršili věk 26 let (postačí karta ISIC s platnou validační známkou, případně platný průkaz MHD). Pro seniorské permanentky se návštěvník prokáže platným Senior Pasem, v případě dovršení věku 65 let postačí platný občanský průkaz.

6. Skupinová lekce se uskuteční při minimálním počtu 3 dopředu nahlášených účastníků. V případě, že na skupinové lekci není dostatečný počet přihlášených, vyhrazuje si provozovatel právo lekci zrušit a Vás informovat o této skutečnosti telefonicky nebo sms.

7. Rezervační podmínky: rezervace na skupinové lekce přes on-line rezervační systém lze provádět s předstihem 14 dní před plánovanou lekcí. Telefonické a osobní rezervace na skupinové lekce lze provádět bez časového omezení do budoucna.

7.1.Rezervace míst na skupinová cvičení je závazná a lze ji provést těmito způsoby:

* osobně na recepci fitness centra v provozní době

* telefonicky na tel. č. recepce fitness centra – 608 70 80 99 – pouze v provozní době,

* pro držitele permanentky pomocí on-line rezervace na stránkách fitness centra – www.afit.cz. Při on-line rezervaci si návštěvník může zarezervovat tolik vstupů, kolik má platných vstupů na své permanentce.

On-line rezervace

Registrace do rezervačního systému na skupinové lekce se realizuje osobně na recepci fitness centra, kde vám založíme účet a po zadání Vašeho e-mailu do systému automaticky odešleme odkaz, který vás navede k vytvoření hesla k Vašemu účtu v rezervačním systému.

Online rezervace se provádí pomocí tlačítka „REZERVACE“, kde zadáte své uživatelské jméno (e-mail, který byl nahlášen při registraci na recepci) a základní nastavené heslo. Následně provedete požadovanou rezervaci. Bližší vysvětlení, jak provést on-line rezervaci je níže uveden i s příslušnými obrázky zde.

Návštěvník, který nemá platnou permanentku, avšak chce využívat rezervační systém na skupinové lekce, je povinen složit na svůj účet ve fitness centru depozit v minimální výši 200,- Kč, který umožní rezervovat 1 místo. Pro rezervace více míst je nutné mít složený deposit ve výši součtu jednorázého vstupu na skupinovou lekci a celkového počtu rezervovaných míst (např. 3 místa x 180 Kč/cena za lekci = 540 Kč).

V případě, že depozit klesne pod výši 200 Kč, je potřeba pro on-line rezervaci doložit potřebnou částku tak, aby byl opět depozit v minimální výši 200 Kč.

Platnost rezervace končí 5 minut před začátkem lekce. Pokud víte, že budete mít zpoždění, zavolejte prosím na recepci a místo Vám podržíme. Rezervace a odhlášení na skupinovou lekci nelze provést přes e-mail, kontaktní formulář na webu www.afit.cz a sociální sítě.

7.2.Odhlášení se ze skupinové lekce a podmínky storno poplatku:

Odhlášení je možné:

* osobně na recepci fitness centra v provozní době

* telefonicky na tel. č. recepce fitness centra – 608 70 80 99

– pouze v provozní době

* pro držitele permanentky nebo složeného depositu pomocí on-line

rezervačního systému na stránkách fitness centra – www.afit.cz.

Zrušení rezervace je možné nejpozději 12 hodin před začátkem lekce. Při pozdějším zrušení (omluvení) lekce bude účtován storno poplatek ve výši 50 Kč za osobu a lekci, který se odečte z depozita, v případě nulového depozita bude naúčtován dodatečně při následující účasti. Pokud rezervace není zrušena (omluvena) a nedostavíte se, bude lekce považována za uskutečněnou a z Vaší permanentky bude odečten vstup, případně cena lekce z depozitu. Pokud u nás nemáte zřízenou permanentku nebo složený depozit a na skupinovou lekci se bez omluvy rezervovaného místa nedostavíte, bude vám storno poplatek 50 Kč za osobu a lekci naúčtován při příští účasti. Provozovatel si vyhrazuje právo Vás při opakovaně neomluvených lekcích nebo při nezaplacení storno poplatku již dále na lekce nerezervovat a deaktivovat přístup do on-line rezervačního systému.

8. Provozní doba fitness centra je:

* pondělí až pátek od 6.00 do 21.30 hodin

* sobota a neděle od 8.00 do 20.00 hodin

Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu, nebo zkrácení provozní doby v odůvodněných případech. To platí zejména z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro návštěvníky komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění a podobné vnější vlivy).

9. Povinností návštěvníka fitness centra je zejména:

* chovat se k ostatním návštěvníkům korektně a ohleduplně,

* dodržovat pořádek a nerušit klidný provoz zařízení,

* zacházet šetrně se zařízeními, která návštěvník užívá,

* respektovat pokyny personálu fitness centra, trenérů atd.

* hradit ceny za služby, příp. zboží, a to dle ceníku platného v době poskytnutí služby nebo zboží

10. Místem určeným k odložení obvyklých věcí jsou šatní skříňky v šatnách, které musejí být návštěvníkem řádně uzamčeny. Místem určeným k odložení peněz, šperků, elektroniky (mobilní telefony, notebooky, mp3 přehrávače atp.) a jiných cenností, jsou speciální trezory, které jsou návštěvníkovi k dispozici na recepci (zámek je možno zapůjčit na recepci). Za cennosti, které nebudou uloženy v trezorech, nese plnou zodpovědnost návštěvník.

11. V celé provozovně fitness centra je přísně zakázáno bez písemného souhlasu provozovatele pořizovat obrazové či zvukové záznamy pod pokutou 50.000 Kč.

12. Návštěvník bere na vědomí, že v případě svého nezájmu o oficiální zprávy a změny v provozních podmínkách sdělených formou v zařízení vyvěšených tiskovin a umístění na webové stránky, nejsou dotčeny jeho povinnosti z nich vyplývajících.

13. V celé provozovně fitness centra je zakázáno vést soukromé osobní tréninky, případně tréninky nápadně podobající se osobnímu tréninku. V případě zjištění takovéto skutečnosti budou dotyční neprodleně vykázáni z prostor fitness centra bez nároku na vrácení vstupného a pokutováni až do výše 5.000 Kč.

14. Osobní tréninky vedou zaměstnanci (trenéři) fitness centra, kteří jsou viditelně označení tričkem s logem AFIT.

15. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny návštěvníky bez výjimky včetně těch, kteří pro vstup do fitness centra využívají některou ze spolupracujících benefitních společností např. MultiSport, Sodexo, Edenred, Benefit Plus, UP ČR a další.