Jana C.
Portrait Jana C.
Email
Phone
  • Instructor's activity list
  • Info about instructor
Přestože se celý život věnuji pohybu (latinskoamerické tance, balet, běh, cyklistika…), zásadní přelom v mém tanečně-sportovním životě představovalo setkání s pole dance, kterému se věnuji na soutěžní úrovni. A právě pole dance mě následně přivedlo k mému dalšímu velkému objevu – pilates: cvičební metodě kompenzační, rehabilitační, napravující, kterou její autor Joseph H. Pilates vyvinul mj. právě pro stabilizaci těla tanečníků po silově i flexibilitou vypjatých výkonech.
Pilates je však univerzální cvičení – a to mě na něm nejvíce fascinuje spolu s jeho efektivností. Je vhodný (téměř) pro každého: tanečníka i netanečníka, sportovce i nesportovce, dospělého i dítě, těhotné dámy i zájemce s pohybovými omezeními – a to díky možnosti realizovat většinu cviků v několika přesně definovaných stupních náročnosti, z nichž každý přináší tělu rozsáhlé benefity. Pilates, kde rytmus je vždy přesně a individuálně určován rychlostí vlastního dechu, pojímám jako cvičení dynamické. V souladu s autorem metody kladu ve svých hodinách důraz na správné, soustředěné a plynulé provedení jednotlivých cviků – nikoli četnost opakování. Dbám principiálně na kvalitu – oproti bezmyšlenkovité kvantitě (opírám se přitom i o mnohaleté pedagogické zkušenosti v jiném oboru). Jen tak lze totiž nejlépe dosáhnout vyladění všednodenních pohybových prohřešků, přirozeně krásných tělesných tvarů, dlouhých štíhlých svalů, ladných pohybů – a především skvělého pocitu ve vlastním těle a spolu s ním i vyniknutí osobnostního šarmu. Pro dosažení maximálního účinku (posílení, protažení, zpevnění) se každá má lekce skládá ze tří částí: patnáctiminutové dynamické rozcvičky, pětatřicetiminutové pilates sestavy a závěrečné tabaty. Velmi ráda a často přitom zapojuji do akce pomůcky: fitball, yoga block, overball, magic circle, theraband ad.
Vzdělání
  • Instruktor pilates (BP Sport)
  • Yoga a Pilates s využitím pomůcek (BP Sport)